Правила акції

АКЦІЯ ЗАВЕРШЕНА

Офіційні правила Акції під умовною назвою «Сумка твоєї мрії Kotex®» (надалі – «Правила»)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Організатором рекламної акції «Сумка твоєї мрії Kotex®» (далі — «Акція» або «рекламна Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю та іноземними інвестиціями «Кімберлі-Кларк Україна», 03038, Київ, вул. Миколи Грінченка, 2/1., код ЄДРПОУ: 21701474 (далі — «Організатор»). 

1.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «АНКЛ», що знаходиться за адресою: вул. Голосіївська, 13-А, приміщення 245, м. Київ, 03039 (надалі – «Виконавець»).

1.3. Акція проводиться у соціальній мережі Instagram і спрямована на популяризацію продукції під товарним знаком «Kotex» (далі – Товар). Проводиться з метою привернення уваги покупців до Товару та стимулювання споживчого попиту на Товар.

1.4. Акція проводиться на всій території України, крім Автономної республіки Крим та зони проведення АТО (надалі – «Територія проведення Акції»).

1.5. Акція проводиться у період з «16» години «00» хвилин «26» вересня 2019 року до «23» години «59» хвилин «09» жовтня 2019 року включно, (надалі – «строк проведення Акції» або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»). Останній Акційний день – «09» жовтня 2019 року

1.6. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд Подарунків Акції не формується з внесків Учасників Акції.

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ.

2.1. Учасниками Акції можуть стати дієздатні громадяни України, яким на момент початку Акції («26» вересня 2019 року) виповнилося 18 років, які постійно проживають на території України та протягом Строку проведення Акції коректно виконали дії, передбачені п.3.цих Правил.

Неповнолітні особи віком до 18 років мають право брати участь в Акції тільки за письмової згоди своїх законних повнолітніх представників, відповідно до чинного законодавства України.

2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь, незалежно від виконання ними умов даних Офіційних правил:

- працівники Організатора/Виконавця Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, мати/батько, дідусь/бабуся);

- особи, що не є громадянами України та особи, що не проживають на території України на постійній основі;

2.3. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

 • дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
 • вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;
 • свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;
 • не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.

2.4. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

2.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Організатором з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/Акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних в межах чинного законодавства України з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами, доки не мине потреба визначена цими Правилами. 

2.6. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища (окрім використання в рекламних матеріалах), зображення Учасника (окрім використання в рекламних матеріалах), інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення (окрім використання в рекламі)) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

2.7. З моменту прийняття умов даних Правил, шляхом проставляння Учасником Акції електронної відмітки, вчинення дій, що свідчать про участь в Акції, згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції.

2.8. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учать в Акції.

2.9. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє його права на отримання належного йому Подарунка Акції, якщо це було визначено згідно п. 5 цих Правил.

2.10. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили вказані вище гарантії.

2.11. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

3.  УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ.

3.1. Офіційний канал проведення акції «Сумка твоєї мрії Kotex®» - Instagram-сторінка Kotex Україна https://www.instagram.com/kotexukraine/.

3.2. Для участі в акції необхідно бути зареєстрованим користувачем сервісу Instagram.

3.3. Учасник протягом Акційного періоду повинен виконати наступні умови для отримання подарунку:

 • - бути підписаним на Instagram-сторінку Kotex Україна https://www.instagram.com/kotexukraine/;
 • - вподобати акційний пост;
 • - залишити під акційним дописом в Instagram коментар, у якому відмітити двох своїх подруг. Кількість коментарів не обмежена.

3.4. Коментарі Учасників Акції приймаються до 09.10.2019 року (включно) до 23:59. Організатор Акції залишає за собою право видаляти коментарі, Учасників Акції, які не відповідають умовам Акції або порушують моральні принципи та/або чинне законодавство України. 

3.5. Незнання правил участі в Акції не звільняє Учасників від відповідальності за їх невиконання.

4. ФОНД ПОДАРУНКІВ АКЦІЇ.

4.1 Фонд подарунків акції складається з 1 (одного) набору, який містить:

1. Сумка червоного кольору – 1 шт. 

2. Набір продукції Kotex , який складається з:

 • Kotex прокладки Active Нормал плюс поверхня сіточка, 8 шт. – 1 уп.
 • Kotex прокладки Active Супер плюс поверхня сіточка, 7 шт. – 1 уп.
 • Kotex прокладки Ультра Найт сіточка, 7 шт. – 1 уп.
 • Kotex щоденні прокладки Active Екстра Тонкі, 48 шт. – 1 уп.
 • Kotex тампони Active Супер, 16 шт. – 1 уп.
 • Kotex тампони Active Нормал, 16 шт. – 1 уп.

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ПОДАРУНКОВИХ НАБОРІВ Акції: 1 шт.

4.2. Право на отримання Подарунків Акції набувають Учасники, згідно із умовами розділу 3 цих Правил.

4.3. Оподаткування Подарунків в Акції здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 

4.4. Заміна ПОДАРУНКІВ АКЦІЇ на інше благо не допускається.

4.5. Фонд Подарунків рекламної Акції є обмеженим та становить зазначену вище кількість. Відповідальність Організатора рекламної Акції не виходить за межі вартості та кількості Подарунків, передбачених п. 4.1. Правил.

4.6. Організатор рекламної Акції залишає за собою право збільшити загальний Фонд Подарунків рекламної Акції або включити до рекламної Акції додаткові Подарунки, не передбачені цими Правилами. У разі, якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомить про них у порядку, передбаченому п.6.2. цих Правил.

4.7. Зовнішній вигляд Подарунків Акції може відрізнятися від зображення, вказаного у рекламних матеріалах Акції, та від зовнішніх характеристик, зазначених в пункті 4.1. цих Правилах.

4.8. Відповідальність за якість товарів, що надаються в якості подарунків рекламної Акції, несе їх виробник.

5. РОЗІГРАШ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ.

5.1. Розіграш подарунків.

5.1.2. Визначення Учасників, які набувають право на отримання Подарунків Акції відбудеться “10” жовтня 2019 року об 11:00.

5.1.3. Участь у розіграші ПОДАРУНКІВ Акції беруть всі Учасники, які протягом Акційного періоду залишили коментарі під акційним дописом, згідно п. 3 цих правил.

5.1.4. Учасник Акції може отримати лише 1 (один) Подарунок Акції.

5.1.5. Визначення Переможців проводиться серед Учасників Акції, які залишили коментар під акційним дописом в Instagram та виконали всі Умови Акції, зазначені в п. 3.3. 

5.1.6. Визначення переможців Розіграшу проводиться за допомогою сервісу «https://www.random.org/» шляхом випадкової вибірки із бази даних відповідного розіграшу, до якої внесено дані Учасників Акції, які були вказані такими Учасниками.

5.1.7. Результати розіграшу будуть оголошені у профілі Instagram-сторінки Kotex Україна https://www.instagram.com/kotexukraine/  у день проведення розіграшу.

5.1.8. Переможець акції протягом 3 днів з моменту набуття права на Подарунок отримає приватне повідомлення з профілю https://www.instagram.com/kotexukraine/ для отримання подальших інструкцій щодо отримання подарунку від Організатора Акції.

5.2. Умови отримання подарунку.

5.2.1. Після розіграшу Учасник Акції, який здобув право на отримання Подарунку, протягом 7 (семи) днів з моменту розіграшу повинен направити Організатору Акції на адресу електронної пошти info@uncle.group копії (скан-копії) наступних документів:

- копію (скан-копію) першої, другої, десятої та одинадцятої (реєстрація) сторінок дійсного паспорту громадянина України, який засвідчує особу Учасника Акції. Для осіб, яким оформлено  ID-картку – копію (скан-копію) ID-картки та витяг з Єдиного державного демографічного реєстру.

- копію (скан-копію) облікової картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера) (окрім випадку, коли учасник через свої релігійні переконання відмовився від отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті).

В листі необхідно вказати область, населений пункт, номер найближчого відділення ТОВ «Нова Пошта», в якому Переможець бажає отримати подарунок; прізвище ім’я та по-батькові отримувача подарунку та контактний номер телефону.

У випадку ненадання Переможцями Акції документів, зазначених в цьому пункті, буде вважатись, що Переможець добровільно відмовився від отримання Подарунку.

5.2.2. Вручення Подарунків здійснюється шляхом надсилання Подарунку персонально переможцю на відділення ТОВ «Нова Пошта» протягом 60 (шістдесяти) календарних днів після отримання Організатором інформації та копій (скан-копій) документів, зазначених у п.5.2.1.

5.2.3. За наслідками проведення розіграшу визначається 1 (один) Учасник Акції, який перевіряється на дотримання усіх умов участі в Акції, згідно п.3.

5.2.4. У випадку, якщо жоден з Учасників не набув право на отримання Подарунку Акції, то такий Подарунок вважається незатребуваним і не бере участі у подальшому розіграші. 

5.2.5. У випадку, якщо Виконавець/Організатор з причин, які не залежать від нього, не зможе зв’язатись з  переможцем, який набув право на Подарунок Акції, та/або Виконавець/ Організатор не отримає від переможця в строки, передбачені цими Правилами, відомості, зазначені в п.5.2.1., або переможець відмовиться від отримання відповідного подарунку Акції, або якщо переможця буде визнано особою, що не має права брати участь в Акції (згідно п.2.2., 2.3. цих Правил), такий переможець позбавляється права на отримання відповідного подарунку Акції. 

5.3. Переможцем Акції вважається Учасник, який набув право на отримання Подарунку Акції, згідно пунктів 3, 5.1 та 5.2 цих Правил.

5.4. На Учасників Акції покладається відповідальність за надання достовірної інформації про свою особу. Якщо Виконавець Акції не отримає протягом 7 днів інформацію від Учасника Акції, якого було визначено як такого, що має право на Подарунок Акції, Організатор вирішує долю такого Подарунку на власний розсуд.

5.5. Право на отримання Подарунку Акції не може бути передано переможцем Акції третій особі. Учасники Акції, які здобули право на отримання ПОДАРУНКІВ Акції, можуть отримати їх виключно особисто.

5.6. Учасник, який здобув право на отримання Подарунку Акції, та надав Організатору Акції документи, передбачені п. 5.2.1. цих Правил, для отримання належного ним Подарунку повинен підписати документи, необхідні для вручення Подарунку (договори дарування, акти, тощо);

5.7. Отримання Подарунків Акції через представника забороняється.

5.8. Організатор має повне право відмовити в наданні будь-яких Подарунків Акції у випадку ненадання Учасником повної інформації, надання недостовірної інформації, ненадання чи несвоєчасне надання Учасником Виконавцю/Організатору необхідних документів, передбачених даними Правилами і діючим законодавством України, у випадку недотримання Учасником інших положень цих Правил та діючого законодавства України, а також при підозрі такого Учасника у  шахрайських діях (несанкціоноване вторгнення в систему, недотримання Правил Акції, тощо).  

6. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ

6.1. Інформування щодо Правил та умов рекламної Акції здійснюється за допомогою розміщення офіційних Правил та умов рекламної Акції на сайті https://www.mykotex.com.ua/articles?# протягом строку проведення Акції та у шапці профілю Instagram-сторінки Kotex Україна https://www.instagram.com/kotexukraine/. Можливе додаткове анонсування Акції через соціальні мережі “Facebook” та “Instagram”.

6.2. Правила та умови Акції може бути змінено та/або доповнено Організатором рекламної Акції протягом усього терміну проведення рекламної Акції. Зміна та/або доповнення Правил та умов рекламної Акції можливі у випадку їхнього затвердження Організатором рекламної Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про правила та умови рекламної Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, та мають відношення до всіх Учасників Акції, не залежно від дати реєстрації в Акції, чи дати визначення Учасників переможцями, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил та умов.

7. ОБМЕЖЕННЯ

7.1. Організатор та Виконавець рекламної Акції та їх уповноважені особи не беруть на себе відповідальність за будь-які суперечки щодо подарунків рекламної Акції. Організатор та Виконавець рекламної Акції та їх уповноважені особи не вступають у будь-які суперечки з приводу визнання будь-яких осіб Учасниками рекламної Акції і визначення прав на отримання відповідних подарунків. Організатор та Виконавець рекламної Акції та їх уповноважені особи не несуть відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. 

7.2. Організатор Акції не несе відповідальності за роботу служб поштового зв’язку, інтернет провайдерів, в тому числі електронної пошти, за будь-які помилки співробітників кур’єрської служби  та/або співробітників будь-яких інших підприємств/установ/організацій, включаючи ТОВ «Нова пошта», які забезпечують обмін інформацією між Учасниками Акції та Організатором, чи вручення Подарунків в рамках проведення рекламної Акції, внаслідок яких Поштові відправлення Учасників Акції не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені; або внаслідок яких Учасники Акції не отримали відповідні Подарунки Акції.

7.3. Організатор та Виконавець Акції не несе відповідальності за неможливість отримати Подарунок Акції Учасником Акції згідно з умовами цих Правил, якщо така неможливість виникла не з вини Організатора та Виконавця. Такий Учасник Акції не має права вимагати жодних пільг та компенсацій.

8. ІНШІ УМОВИ.

8.1. Організатор залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів/ e-mail адресу Учасників, які будуть зібрані за час проведення Акції у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Учасників. 

8.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції. 

8.3. Виконавець не несе відповідальності за достовірність наданої Учасниками інформації щодо контактів з ними.

8.4. Виконавець та Організатор не несе відповідальності за використання Подарунків Акції після їх одержання Учасниками Акції.

8.5. Виконавець та Організатор не вступає у суперечки між Учасниками відносно визначення претендентів на отримання  Подарунків Акції та не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права власності на Подарунки Акції.  

8.6. Виконавець та Організатор Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками, за винятком випадків, вказаних в даних Правилах та чинному законодавстві України. 

8.7. Виконавець та Організатор Акції залишають за собою право призупиняти видачу або відмовляти у видачі Подарунків Акції Учасникам у випадку, якщо такий учасник порушив положення даних Правил, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.8. Учасники Акції, що здобули право на отримання Подарунку Акції, не можуть передавати своє право отримати Подарунок третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.

8.9. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якої іншої причини, неконтрольованої Виконавцем, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності, або належного проведення Акції, Виконавець може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції.

8.10. У випадку, якщо у споживача,  в період проведення Акції виникли питання будь-якого характеру, він може звернутися із заявленим питанням за email-адресою info@uncle.group, але виключно в період проведення Акції. Якщо, споживач не звернувся з відповідними питаннями в період проведення Акції, Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за не вирішення даних скарг,  і споживач в такому випадку позбавляється права на будь-які претензії до Організатора та Виконавця. 

8.13. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за подальше використання Подарункового фонду  Акції після їх одержання та за неможливість скористатись ними з будь-яких причин.

8.14. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за не ознайомлення  Учасників з даними Правилами.

8.15. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.