Зима в стилі Kotex Active®

Офіційні правила Акції  під умовною назвою «Зима в стилі Kotex Active! » (надалі – «Правила»)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Організатором рекламної акції «Зима в стилі Kotex Active!» (далі — «Акція» або «рекламна Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю та Іноземними Інвестиціями «Кімберлі-Кларк Україна», 03680, Київ, вул. Миколи Грінченка, 2/1.,  код ЄДРПОУ: 21701474 (далі — «Організатор»).

1.2. Виконавець Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Акцентіка», що знаходиться за адресою: 01010, Україна, м. Київ,  вул. Івана Мазепи,3, офіс 174, (надалі – «Виконавець Акції»).

1.3. Технічним партнером Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «ДІЄВО ЕДЖЕНСІ» 01042, м. Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 19,  Код ЄДРПОУ 40301251, (надалі – «Технічний партнер»).

1.4. Акція проводиться на всій території України, крім Автономної Республіки Крим та зони проведення Операції об’єднаних сил (надалі – «місце проведення Акції») .

1.5. Акція проводиться у період з «00» годин «00» хвилин  «17» жовтня 2019 року до «23» годин «59» хвилин 26 грудня 2019 року включно, (надалі – «строк проведення Акції» або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»). Останній Акційний день  – «26» грудня 2019 року.

1.6. Метою проведення Акції є просування продукції Організатора, яка випускається під знаком для товарів і послуг «Kotex» і проводиться з метою стимулювання кінцевих споживачів –фізичних осіб на придбання продукції та залучення уваги споживачів до даної продукції (надалі –«Продукція»), а саме:

  • Прокладки гігієнічні Kotex Active (Single) Normal 8 шт/уп.
  • Прокладки гігієнічні Kotex Active (Single) Super 7 шт/уп.

1.7. З Офіційними правилами Акції можна ознайомитись за електронною адресою http://www.mykotex.com.ua/activestudent.

1.8. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд  Подарунків  Акції не формується з внесків Учасників Акції.

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ.

2.1. Учасниками Акції можуть стати дієздатні громадяни України, яким на момент початку Акції («17» жовтня  2019 року) виповнилося 16 років, які проживають на території України, коректно виконають дії, передбачені п.3.5. цих Правил, та які в період проведення Акції виконали всі правила та умови цієї Акції, викладені в даних Правилах (надалі – «Учасники Акції», «Учасник»).

Неповнолітні особи віком від 16 до 18 років мають право брати участь в Акції тільки за письмової згоди своїх законних повнолітніх представників, відповідно до чинного законодавства України.

2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь, незалежно від виконання ними умов даних Офіційних правил:

- працівники Організатора/Виконавця/Технічного партнера Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, мати/батько, дідусь/бабуся);

- особи, що не є громадянами України та особи, що не проживають на території України на постійній основі;

- особи віком до 16 років.

2.3. Участь у рекламній Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Організатор Акції не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

2.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

  • дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
  • дотримуватися Правил користування Сайтом www.mykotex.com.ua;
  • вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;
  • свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;
  • не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.

2.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

2.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Організатором з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/Акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних в межах чинного законодавства України з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами, доки не мине потреба визначена цими Правилами.

2.7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища (окрім використання в рекламних матеріалах), зображення Учасника (окрім використання в рекламних матеріалах), інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення (окрім використання в рекламі)) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором.

Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

2.8. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учать в Акції.

2.9. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє його права на отримання належного йому Подарунка Акції, якщо це було визначено згідно п. 5 цих Правил.

2.10. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили вказані вище гарантії.

2.11. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

3.  УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ.

3.1. Офіційний сайт Акції:  www.mykotex.com.ua (далі – Сайт).

3.3. Для участі в Акції необхідно протягом періоду Акції пройти реєстрацію на Офіційному сайті Акції, який вказано в п.  3.1. цих Правил.

3.4. Для реєстрації на офіційному Сайті (п. 3.1. цих Правил) Учаснику необхідно:

3.4.1. Зайти на Сайт, шляхом вводу в поле програми – браузера адреси Сайту www.mykotex.com.ua і перейти на  сторінку акції ​http://www.mykotex.com.ua/activestudent або за допомогою спеціального персоналізованого QR-коду/посилання*, що розміщений на рекламних матеріалах Акції.

*  QR-код - легке зчитування скануючими пристроями ( камерою мобільного телефону, чи за допомогою мобільного додатку), після його розпізнавання перед вами відкриється Офіційний сайт Акції.

3.4.2. Заповнити інформацію в наступних полях у період з 17.10 по 26.12:

Обов’язкові до заповнення, та позначені «*»

•           Поле : Ім’я;

•           Поле : Номер мобільного телефону;

•           Поле : e-mail адреса;

•          Поле: Я погоджуюсь, з умовами акції та даю згоду на обробку персональних даних

3.4.3. Натиснути на кнопку «Зареєструвати», після чого:

А. у разі успішної реєстрації на екран буде виведено повідомлення про успішну реєстрацію в Акції;

Б.  у разі некоректного заповнення полів на екран буде виведено повідомлення про некоректну введену інформацію. В такому випадку Учаснику необхідно корректно ввести інформацію  і повторно натиснути на кнопку «Зареєструвати».

3.4.4. Після виконання умов участі в Акції, передбачених цим розділом Правил, кожному з Учасників надсилається у Viber, на SMS чи електронну адресу, вказану ним при заповненні анкетної форми, повідомлення із подарунковим промо-кодом на прокладки Kotex Active за 9 гривень 99 копійок і умовами його використання. Подарунковим промо-кодом можна скористатися у магазині Eva у період з 17 жовтня 2019 року по 26 грудня 2019р.

3.4.5. Учасник Акції автоматично потрапляє до списку тих, хто має шанс виграти одну з 10-ти стильних сумок O’bag.

3.6. При реєстрації через офіційний сайт Акції, в якості ідентифікатора Учасника Акції виступає мобільний номер телефону, введений ним при реєстрації на сайті.

3.7. Учасник Акції за допомогою одних даних (номеру мобільного телефону, e-mail адресою)   може  пройти реєстрацію лише 1 (один) раз за весь період проведення Акції.

3.8. Незнання Офіційних правил не звільняє Учасників від відповідальності за їх невиконання.

4. ФОНД ПОДАРУНКІВ АКЦІЇ.

4.1. Фонд Подарунків Акції складається з:

4.1.1. Щотижневих Подарунків Акції: Сумка ТМ «O bag».

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ Щотижневих ПОДАРУНКІВ :  10  (Десять) шт.;

4.2. Право на отримання Подарунків Акції набувають Учасники, згідно із умовами розділу 5 цих Правил.

4.3. Оподаткування Подарунків в Акції здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Відповідальність за оподаткування несе Організатор Акції.

4.4. Заміна  ПОДАРУНКІВ АКЦІЇ на інше благо не допускається.

4.5. Фонд Подарунків рекламної Акції є обмеженим та становить зазначену вище кількість. Відповідальність Організатора рекламної Акції не виходить за межі вартості та кількості Подарунків, передбачених п. 4.1. цих Правил.

4.6. Організатор рекламної Акції залишає за собою право збільшити загальний Фонд Подарунків рекламної Акції або включити до рекламної Акції додаткові Подарунки, не передбачені цими Правилами. У разі, якщо такі зміни будуть мати місце,  Організатор повідомить про них у порядку, передбаченому п.6.3.  цих Правил.

4.7. Відповідальність за якість товарів, що надаються в якості подарунків рекламної Акції, несе їх виробник.

5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ.

5.1 Щотижневого Подарунку Акції

5.1.1 Для участі у Щотижневих розіграшів Щотижневих Подарунків Акції кожний Учасник Акції повинен протягом одного Акційного тижня* пройти реєстрацію на Офіційному сайті Акції.

 *Акційний тиждень, це кожен тиждень в період проведення Акції, а саме:

1-й Акційний тиждень –  з 00:00:00, 17.10.2019 до 23:59:59, 23.10.2019;

2-й Акційний тиждень – з 00:00:00, 24.10.2019 до 23:59:59, 30.10.2019;

3-й Акційний тиждень – з 00:00:00, 31.10.2019 до 23:59:59, 06.11.2019.

4-й Акційний тиждень – з 00:00:00, 07.11.2019 до 23:59:59, 13.11.2019.

5-й Акційний тиждень – з 00:00:00, 14.11.2019 до 23:59:59, 20.11.2019.

6-й Акційний тиждень – з 00:00:00, 21.11.2019 до 23:59:59, 27.11.2019.

7-й Акційний тиждень – з 00:00:00, 28.11.2019 до 23:59:59, 04.12.2019.

8-й Акційний тиждень – з 00:00:00, 05.12.2019 до 23:59:59, 11.12.2019.

9-й Акційний тиждень – з 00:00:00, 12.12.2019 до 23:59:59, 18.12.2019.

10-й Акційний тиждень – з 00:00:00, 19.12.2019 до 23:59:59, 26.12.2019.

5.1.2.   Визначення Щотижневих Переможців Акції , що здобули право на отримання Щотижневого подарунку Акції відбувається шляхом проведення  відповідного розіграшу Щотижневого подарунку Акції, серед усіх Учасників Акції, які взяли участь в Акції до моменту проведення розіграшу, в один з періодів, що передує даті такого розіграшу, а саме:

-           1-й розіграш Щотижневого подарунку Акції, в якому буде визначено 1 (одного) Переможця, що здобув право на отримання Щотижневого подарунку Акції, буде проведено 25 жовтня 2019 року о 12 годині 00 хвилин,  серед  усіх Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.1. цих Правил, в період з 00:00:00 17 жовтня 2019  по 23:59:59 23 жовтня 2019 року.

-           2-й розіграш Щотижневого подарунку Акції, в якому буде визначено 1 (одного) Переможця, що здобув право на отримання Щотижневого подарунку Акції, буде проведено 01 листопада  2019 року о 12 годині 00 хвилин,  серед  усіх Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.1. цих Правил, в період з 00:00:00 24 жовтня 2019  по 23:59:59 30 жовтня 2019 року.

-           3-й розіграш Щотижневого подарунку Акції, в якому буде визначено 1 (одного) Переможця, що здобув право на отримання Щотижневого подарунку Акції, буде проведено 08 листопада  2019 року о 12 годині 00 хвилин,  серед  усіх Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.1. цих Правил, в період з 00:00:00 31 жовтня 2019  по 23:59:59 06 листопада 2019 року.

-      4-й розіграш Щотижневого подарунку Акції, в якому буде визначено 1 (одного) Переможця, що здобув право на отримання Щотижневого подарунку Акції, буде проведено 15 листопада  2019 року о 12 годині 00 хвилин,  серед  усіх Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.1. цих Правил, в період з 00:00:00 07 листопада 2019  по 23:59:59 13 листопада 2019 року.

-      5-й розіграш Щотижневого подарунку Акції, в якому буде визначено 1 (одного) Переможця, що здобув право на отримання Щотижневого подарунку Акції, буде проведено 22 листопада  2019 року о 12 годині 00 хвилин,  серед  усіх Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.1. цих Правил, в період з 00:00:00 14 листопада 2019  по 23:59:59 20 листопада 2019 року.

-      6-й розіграш Щотижневого подарунку Акції, в якому буде визначено 1 (одного) Переможця, що здобув право на отримання Щотижневого подарунку Акції, буде проведено 29 листопада  2019 року о 12 годині 00 хвилин,  серед  усіх Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.1. цих Правил, в період з 00:00:00 21 листопада 2019  по 23:59:59 27 листопада 2019 року.

-      7-й розіграш Щотижневого подарунку Акції, в якому буде визначено 1 (одного) Переможця, що здобув право на отримання Щотижневого подарунку Акції, буде проведено 06 грудня  2019 року о 12 годині 00 хвилин,  серед  усіх Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.1. цих Правил, в період з 00:00:00 28 листопада 2019  по 23:59:59 04 грудня 2019 року.

-      8-й розіграш Щотижневого подарунку Акції, в якому буде визначено 1 (одного) Переможця, що здобув право на отримання Щотижневого подарунку Акції, буде проведено 13 грудня  2019 року о 12 годині 00 хвилин,  серед  усіх Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.1. цих Правил, в період з 00:00:00 05 грудня 2019  по 23:59:59 11 грудня 2019 року.

-      9-й розіграш Щотижневого подарунку Акції, в якому буде визначено 1 (одного) Переможця, що здобув право на отримання Щотижневого подарунку Акції, буде проведено 20 грудня  2019 року о 12 годині 00 хвилин,  серед  усіх Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.1. цих Правил, в період з 00:00:00 12 грудня 2019  по 23:59:59 18 грудня 2019 року.

-      10-й розіграш Щотижневого подарунку Акції, в якому буде визначено 1 (одного) Переможця, що здобув право на отримання Щотижневого подарунку Акції, буде проведено 30 грудня  2019 року о 12 годині 00 хвилин,  серед  усіх Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.1. цих Правил, в період з 00:00:00 19 грудня 2019  по 23:59:59 26 грудня 2019 року.

5.2. За наслідками проведення кожного Щотижневого розіграшу Щотижневого подарунку Акції формується  список із 6(шести) переможців, перший з яких – Головний Переможець, а 5 (п’ять) інших резервні переможці (надалі за текстом – «Резервні переможці»), що взяли участь у Акції та виконали умови зазначені в цих Правилах, які можуть здобути право на отримання Щотижневого подарунку Акції.  У разі неможливості вручення та/або відмови від нього Учасника Акції, який був визначений, як Головний Переможець розіграшу, відповідно до умов п. 5.1 цих Правил, право на отримання Щотижневого подарунку Акції набуває Учасник, що є на другому місці в списку переможців, а у випадку, якщо і відносно цього учасника настануть ці ж обставини, то переможцем стає Учасник, що зайняв за результатами розіграшу третє місце в списку. У випадку якщо, жоден з Учасників не набув право на отримання   Щотижневого  Подарунку Акції Організатор вирішує долю такого Подарунку на власний розсуд.

5.3. Після визначення Учасника Акції Переможцем, який здобув право на отримання Щотижневого  Подарунку Акції, протягом 3 днів, з цим Учасником зв’яжеться  Виконавець Акції за номером мобільного телефону, за яким була проведена реєстрація на Офіційному сайті Акції,  Такому Учаснику необхідно буде в телефонному режимі надати наступну достовірну інформацію про себе, а саме:

1) П.І.Б.;

2) День, місяць, рік народження;

3) Номер відділення ТОВ «Нова Пошта»;

Крім того Учасник Акції, який здобув право на отримання Щотижневого  Подарунку Акції, протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання повідомлення про отримання права на такий Подарунок, повинен  направити Виконавцю Акції на адресу електронної пошти office@accentica.com.ua копії (скан-копії) наступних документів:

- копію (скан-копію) першої, другої, десятої та одинадцятої (реєстрація) сторінок дійсного паспорту громадянина України, або копію (скан-копію) ID картка  з обох боків,  який засвідчує особу Учасника Акції.

- копію (скан-копію)  Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру України (у випадку, якщо Учасник Акції в якості документа, який засвідчує особу Учасника Акції, надає копію (скан-копію) ID-картки);

- копію (скан-копію) облікової картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера) (окрім випадку, коли учасник через свої релігійні переконання відмовився від отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті).

Учасник, який отримав право на одержання Щотижневого Подарунку Акції та, повинен надіслати зазначені копії документів протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту, коли відбулася його розмова з Виконавцем Акції.

У випадку ненадання Переможцями Акції документів, зазначених в цьому пункті, буде вважатись, що Переможець добровільно відмовився від отримання Подарунку.

5.4. У випадку, якщо Виконавець/ Організатор з причин, які не залежать від нього, не зможе зв’язатись з  переможцем, який набув право на Щотижневий Подарунок Акції за його мобільним номером, та/або Виконавець/ Організатор не отримає від переможця в строки, передбачені цими Правилами, відомості, зазначені в п.5.5., або переможець відмовиться від отримання відповідного подарунку Акції, або якщо переможця буде визнано особою, що не має права брати участь в Акції (згідно п.2.2., 2.3. цих Правил), такий переможець позбавляється права на отримання відповідного подарунку Акції.

5.5. Учасник Акції за допомогою одного номеру мобільного телефону та за допомогою одних унікальних документів, вказаних в п. 5.3. цих Правил (Серія, номер паспорту, Ідентифікаційного номера облікової картки платника податків) може набути право на отримання Щотижневого Подарунку Акції лише 1(один) раз та отримати лише 1 (один) Щотижневий Подарунок за весь період проведення Акції. 

У випадку, якщо Учасник після надсилання документів буде виявлено, що Учасник більше 1 (одного) разу став переможцем Щотижневого розіграшу за допомогою одних й тих самих документів,  вказаних в п. 5.3. цих Правил (Серії, номеру паспорту, Ідентифікаційного номера  облікової картки платника податків),  то він не набуває права на отримання ще одного Щотижневого Подарунку. В такому випадку право на отримання Щотижневого Подарунку набуває Учасник, що був другим в переліку Учасників, сформованому за допомогою випадкової комп’ютерної вибірки за результатами відповідного Щоденного розіграшу.

5.6. Визначення переможців Щотижневого  Розіграшу проводиться за допомогою комп’ютерної програми шляхом випадкової вибірки із бази даних відповідного розіграшу, до якої внесено дані (номер телефону)Учасників Акції, за допомогою сервісу random.org.

5.7.  Вручення Щотижневих Подарунків Акції здійснюється шляхом надсилання Подарунку  персонально переможцю на відділення ТОВ «Нова Пошта», згідно п. 5.5. протягом 45 (сорок п’ять) календарних днів після отримання Виконавцем /Організатором копій (скан-копій) документів, зазначених у п.5.5.

5.8. Право на отримання Подарунку Акції не може бути передано переможцем Акції третій особі. Учасники Акції, які здобули право на отримання ПОДАРУНКІВ Акції, можуть отримати їх виключно особисто.

5.9. Учасники, які здобули право на отримання Подарунку Акції, та надали Організатору/Виконавцю Акції документи, передбачені п. 5.5. цих Правил, для отримання належного їм Подарунку повинні:

- підписати документи, необхідні для вручення Подарунку (договори дарування, акти, тощо);

5.10. Отримання Подарунків Акції через представника забороняється.

5.11. Організатор має повне право відмовити в отриманні будь-яких  Подарунків Акції у випадку ненадання Учасником повної інформації, надання недостовірної інформації, ненадання чи несвоєчасне надання Учасником Виконавцю /Організатору необхідних документів, передбачених даними Правилами і діючим законодавством України, у випадку недотримання Учасником інших положень цих Правил та діючого законодавства України, а також при підозрі такого Учасника у  шахрайських діях (несанкціоноване вторгнення в систему,  недотримання Правил Акції, тощо). 

6. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ

6.1. Інформування щодо Правил та умов рекламної Акції здійснюється за допомогою розміщення офіційних Правил та умов рекламної Акції на сайті «www.mykotex.com.ua» протягом строку проведення Акції.

6.2. Правила та умови Акції може бути змінено та/або доповнено Організатором рекламної Акції протягом усього терміну проведення рекламної Акції. Зміна та/або доповнення Правил та умов рекламної Акції можливі у випадку їхнього затвердження Організатором рекламної Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про правила та умови рекламної Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, та мають відношення до всіх Учасників Акції, не залежно від дати реєстрації в Акції, чи дати визначення Учасників переможцями, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил та умов.

7. ОБМЕЖЕННЯ

7.1. Організатор /Виконавець /Технічний партнер Акції та їх уповноважені особи не беруть на себе відповідальність за будь-які суперечки щодо подарунків рекламної Акції. Організатор / Виконавець /Технічний партнер Акції та їх уповноважені особи не вступають у будь-які суперечки з приводу визнання будь-яких осіб Учасниками рекламної Акції і визначення прав на отримання відповідних подарунків. Організатор / Виконавець /Технічний партнер рекламної Акції та їх уповноважені особи не несуть відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

7.2. Організатор / Виконавець /Технічний партнер Акції не несе відповідальності за роботу служб поштового зв’язку, інтернет провайдерів, в тому числі електронної пошти, за будь-які помилки співробітників кур’єрської служби  та/або співробітників будь-яких інших підприємств/установ/організацій, включаючи ТОВ «Нова пошта», які забезпечують обмін інформацією між Учасниками Акції та Організатором, чи вручення Подарунків в рамках проведення рекламної Акції, внаслідок яких Поштові відправлення Учасників Акції не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені; або внаслідок яких Учасники Акції не отримали відповідні Подарунки Акції.

7.3. Організатор / Виконавець /Технічний партнер Акції не несе відповідальності за неможливість отримати Подарунок Акції Учасником Акції згідно з умовами цих Правил, якщо така неможливість виникла не з вини Організатора / Виконавця /Технічного партнера. Такий Учасник Акції не має права вимагати жодних пільг та компенсацій.

7.4. Організатор / Виконавець /Технічний партнер,  а також залучені ними треті особи, не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора та Виконавця, а також залучених ними третіх осіб, обставини, в наслідок яких Участь у Акції стає неможливою

8. ІНШІ УМОВИ.

8.1. Організатор залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів/ e-mail адресу Учасників, які будуть зібрані за час проведення Акції у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Учасників. Також, беручи участь в Акції, кожен Учасник дає згоду на отримання SMS-повідомлень на номер його мобільного телефону, новин та інших інформаційних повідомлень від Організатора Акції у майбутньому.

8.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Виконавцем/Організатором Акції.

8.3. Організатор / Виконавець /Технічний партнер Акції  не несуть відповідальності за достовірність наданої Учасниками інформації щодо контактів з ними.

8.4. Організатор / Виконавець /Технічний партнер не несе відповідальності за використання Подарунків Акції після їх одержання Учасниками Акції.

8.5. Організатор / Виконавець /Технічний партнер не вступає у суперечки між Учасниками відносно визначення претендентів на отримання  Подарунків  Акції та не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права власності на Подарунки Акції. 

8.6. Організатор / Виконавець /Технічний партнер Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками, за винятком випадків, вказаних в даних Правилах та чинному законодавстві України.

8.7. Виконавець та Організатор Акції залишають за собою право призупиняти видачу або відмовляти у видачі Подарунків Акції Учасникам у випадку, якщо такий учасник порушив положення даних Правил, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.8. Учасники Акції, що здобули право на отримання  Подарунку Акції, не можуть передавати своє право отримати Подарунок третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.

8.9. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якої іншої причини, неконтрольованої Виконавцем, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності, або належного проведення Акції, Виконавець може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції.

8.10. У випадку, якщо у споживача,  в період проведення Акції виникли питання будь-якого характеру він, обов’язково,  повинен звернутися із заявленим питанням за телефоном інформаційної служби Акції, але виключно в період проведення Акції. Якщо, споживач не звернувся з відповідними питаннями в період проведення Акції, Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за не вирішення  даних скарг,  і споживач, в такому випадку, позбавляється права на будь-які претензії  до Організатора та Виконавця Акції.

8.11. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за подальше використання Подарункового фонду  Акції після їх одержання та за неможливість скористатись  ними  з будь-яких причин.

8.12. Організатор / Виконавець /Технічний партнер не несуть відповідальності за не ознайомлення  Учасників з даними Правилами.

8.13. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.